SEZÓNA 2024: NAVÝŠILI JSME KAPACITU SKLADU A EXPEDICE. VAŠE OBJEDNÁVKY NA ZBOŽÍ SKLADEM EXPEDUJEME DO 48 HODIN.

EDI komunikace s odběrateli/dodavateli

EDI, což je zkratka pro Electronic Data Interchange, je klíčovou součástí moderního obchodování, která umožňuje rychlou, efektivní a bezpečnou výměnu obchodních dat mezi našimi dodavateli a odběrateli. V AGROFORTELu díky EDI můžeme automatizovat a synchronizovat transakční procesy, což vede k významným úsporám času a snížení rizika chyb způsobených manuálním zpracováním dat.

Přínosy EDI komunikace

Pro Naše Dodavatele:

  1. Rychlost a efektivita: EDI snižuje čas potřebný pro potvrzení objednávek a fakturace, což zkracuje celkový obchodní cyklus.
  2. Přesnost dat: Automatizace zpracování objednávek snižuje riziko lidských chyb, což znamená méně neshod a reklamací.
  3. Snížení nákladů: Tisk, skladování, odesílání a zpracování papírových dokumentů je výrazně dražší než elektronický přenos dat.
  4. Lepší plánování a předvídání: Díky rychlejšímu doručení informací lze lépe reagovat na požadavky zásob a optimalizovat výrobní procesy.

Pro Naše Odběratele:

  1. Zlepšení řízení zásob: S aktuálními daty z EDI je možné lépe spravovat zásoby a minimalizovat přebytečné skladové zásoby nebo nedostatky.
  2. Zlepšený cash flow: Rychlejší fakturační a platící procesy mohou vést ke zlepšení peněžního toku.
  3. Větší spokojenost zákazníků: EDI umožňuje rychlejší reakci na požadavky zákazníků a tím zvyšuje jejich spokojenost.
  4. Komplexní přehled o transakcích: Elektronické sledování transakcí poskytuje odběratelům detailní přehled o všech objednávkách a dodávkách.

Bezpečnostní Standardy:

  • Dodržování standardů pro ochranu a zabezpečení dat, jako jsou ISO/IEC normy, je zásadní.
  • Zajištění, že veškerá data vyměněná přes EDI jsou šifrována a chráněna před neoprávněným přístupem.

Naším cílem je neustále zdokonalovat naše EDI procesy, aby byla komunikace s dodavateli a odběrateli co nejpřínosnější a nejefektivnější. Jsme otevřeni novým technologiím a průběžně hledáme způsoby, jak zlepšit a zjednodušit naše obchodní procesy prostřednictvím elektronické výměny dat.

Pro zřízení EDI komunikace s naší společností prosím kontaktujte nákupčího, který Vás má u nás na starosti nebo e-mail b2b@agrofortel.cz

SOUTĚŽ: Přihlašte se k odběru novinek

a získejte doplňkové krmivo ACIDOMID.